Skip to main content

Op de grens van Drenthe en Friesland

Drents-Friese Wold

Dieren in het Drents-Friese Wold

De roodborsttapuit is karakteristiek voor de droge heidegebieden. In de nattere gebieden vind je steltlopers als grutto, tureluur en watersnip. De grauwe klauwier houdt van de ruigere vegetatie, zoals bramen. Roofvogels als buizerd, havik, sperwer en wepsendief leven in het Drents-Friese Wold. Ook zijn er veel spechten te bewonderen zoals de bonte spechten, groene en zwarte spechten. In 2020 broedde de zeldzame draaihals in een hekpaal bij Wateren.

Reeën en vossen komen veel voor in het Drents-Friese Wold en zijn omgeving. Maar ook dieren als hazen, egels en eekhoorns kun je er tegenkomen. Kleine roofdieren als hermelijn, bunzing of boommarter kunt u er ook tegenkomen. Algemeen voorkomend zijn de levendbarende hagedis en de adder. In de buurt van de vennen is een ontmoeting met de ringslang (volstrekt ongevaarlijk) goed mogelijk.

Vlinderliefhebbers kunnen hun hart ophalen in en rond het Drents-Friese Wold. Het gentiaanblauwtje, heideblauwtje, kleine vuurvlinder , bruine eikenpage en oranjetipje zijn enkele soorten die je er kunt vinden. 

Nationaal Park

Op de grens van Friesland en Drenthe ligt is een van de grootste natuurgebieden in Nederland, het Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Het bestaat uit ruim 6000 hectare bos, stuifzand en beekdalgraslanden.

De variatie in het Drents-Friese Wold maken het gebied uniek. Zo vind je er prachtig stuifzand op de Kale Duinen, dopheidevelden in het Wapser- en Doldersummerveld, vennen, veen en moeras. De omgeving kenmerkt zich tevens door zijn esdorpenlandschap, bolle akkers rond de dorpjes en beekdalen van de Vledder A en de Tilgrup. De beekdalen zijn vrijwel in oude glorie hersteld en slingeren door het landschap. In Berkenheuvel en Dieverzand vind je prachtige oude grove dennenbossen.

De oudste zichtbare sporen van bewoning dateren uit zo’n 3000 voor Christus. De hunebedden in dit gebied zijn zichtbare overblijfselen uit die tijd. De oudste is te vinden in Diever. Ook zijn er onder meer bij Oude Willem en Doldersum grafheuvels te vinden. Deze dateren uit de IJzertijd.

Het gebied kent ook veel vochtige heidevelden. Hier is vooral dopheide en pijpestrootje te vinden. Pijpestrootje is een taai gras dat snel woekert wanneer de heide niet meer begraasd of geplagd wordt. Maar ook zeldzame soorten als klokjesgentiaan en de roze gevlekte orchis zijn er te vinden. Prachtig is ook de veenpluis die je rond de vennen ziet in het voorjaar. De struikheide groeit vooral op de drogere delen van het Drents-Friese Wold. Grasklokje en wilde tijm is daar eveneens te vinden.

Aekingerzand
Omgeving Ganzenpoel

Als je echt van natuur houdt, vind je schoonheid overal

Vincent van Gogh

Genieten van de natuur


Ontdek het Drents-Friese Wold

Voor bezoekers van het Drents-Friese Wold zijn 32 gemarkeerde wandelroutes aangelegd. In totaal zo'n 130 km wandelpad. Daarnaast zijn er vele asfalt en beton- en schelpenfietspaden. Voor de mountainbikers zijn er speciale lange routes aangelegd. 

In het grootste deel van het gebied bent u welkom met uw honden. Alleen in het broedseizoen kunt u niet terecht op het Aekingerzand. Daarnaast zijn er losloopgebieden bij Hoogersmilde, Appelscha, Elsloo, Diever en Zorgvlied. De diverse gebieden zijn met elkaar verbonden zodat u wel zo’n 17 km aan één stuk de honden kan laten loslopen. Voor de liefhebbers is er bij Appelscha een uitgezette wandelroute, de natte neuzen route. Deze route begint bij het bezoekerscentrum in Appelscha en is 6,5 km lang. 

Bezoekerscentrum Appelscha


Het bezoekerscentrum ligt aan de rand van het Drents-Friese Wold bij de N381 (afslag Elsloo). In het centrum is een permanente expositie ingericht. Ook kunt u er terecht voor informatie over de recreatieve mogelijkheden in het Drents-Friese Wold en is er een restaurant. Vanuit het Buitencentrum worden regelmatig excursies georganiseerd.

Meer info

Losloopgebieden


Met de honden op pad in het Drents-Friese Wold. Er zijn diverse prachtige routes waar de hond los mag lopen, zoals bij De Bosberg of bij de Noordelijke Veldhuizen.

Spartelvijver


Tegenover het Aekingerzand is een speciale Spartelvijver voor honden en paarden aangelegd. Deze Spartelvijver grenst ook aan een losloopgebied. Zwemliefhebbers kunnen terecht in het er vlakbij gelegen Aekingermeer. 

Fietsen en mountainbiken

Het Drents-Friese Wold heeft een groot netwerk aan fietspaden: verharde paden, halfverharde paden (schelpenpaden) en zandpaden voor mountainbikers. Het zijn prachtige routes door bossen, langs vennen, over heidevelden en een uitgestrekte zandverstuiving. Ook kunt u fietsen via het systeem van fietsrouteknooppunten. 

Voor mountainbikers is ongeveer 50 km aan routes uitgezet. De routes gaan ook over speciaal aangelegde singletracks die door het bos slingeren.